// Polityka Prywatności konkursu Best Riot Gamer Challenge

W niniejszej polityce prywatności wyjaśnimy, jakie informacje gromadzimy o Tobie w ramach konkursu, w jaki sposób je zbieramy i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Wyjaśnimy również Twoje prawa dotyczące takich informacji. Ten dokument jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, jaki nakłada na nas Artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

// Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane w przypadku konkursu Best Riot Gamer Challenge, jest Riot Games Limited zarejestrowany w Dublinie, Irlandia.
RIOT Games GmbH., z siedzibą przy Am Studio 20A, 12489 Berlin jest partnerem Konkursu („Partner Konkursu”), dlatego powierzamy mu dane w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

// Jak się z nami skontaktować?

Zapytania na temat Polityki Prywatności konkursu i przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych można kierować na adres [email protected].

// Jakie Twoje dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą Ciebie, jeśli możemy powiązać je z Tobą jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Są to zarówno dane, które otrzymaliśmy od Ciebie bezpośrednio w procesie rejestracji do konkursu, jak i te, które zostały przez nas zebrane w czasie Twojej aktywności na czas trwania konkursu.
Szczegółową listę Twoich danych, które przetwarzamy, znajdziesz poniżej - znajdziesz tam również informacje o celach w jakim przetwarzamy te dane, okresie ich przechowywania oraz podstawie prawnej, na bazie której te dane przetwarzamy.

// Przetwarzanie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, którego będziesz uczestnikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO), w szczególności do:

- umożliwienia świadczenia usługi konkursowej drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony konkursowej Best Riot Gamer Challenge.

- zgłoszenia do konkursu oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych (źle podana ksywka w dowolnej grze, ksywka Twitch, itp.).

- obsługi reklamacji i zgłoszeń, które do nas kierujesz dotyczących konkursu (np. przez wiadomość mailową, wiadomość na platformie Discord).

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z obsługą konkursu.

// Przetwarzanie ze względu na uzasadniony interes prawny Riot Games Limited (nawiązując do art. 6 ust. 1 lit.f RODO), w szczególności to:

- przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności konkursu i rankingu oraz wykrywanie błędów.

// Przetwarzanie na podstawie właściwych przepisów prawa

W szczególności przepisów podatkowych, przepisów rachunkowych i prawa bankowego w celu m.in. dokumentacji zakupu oraz przekazania nagród wymienionych w konkursie - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (nawiązując do art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

tj. prezentacji wizerunku, kontaktu technicznego oraz do weryfikacji danych na wypadek kontaktu z naszym Talent Managerem/Koordynatorem Konkursu.

Jakie dane przetwarzamy? Do czego są wykorzystywane? Jak długo przechowywane?
RIOT ID/Summoner Name (EUW) Weryfikacja uczestnika konkursu w naszej bazie danych oraz bazie RIOT Games, weryfikacja rangi oraz banów w każdej z wymienionych gier. Ksywka rankingowa prezentowana jest w rankingu strony Zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż do upłynięcia okresu dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z przyrzeczeniem publicznym
Link do kanału Twitch Weryfikacja uczestnika konkursu w naszej bazie danych oraz udostępnienie jego aktywności Twitch w rankingu strony (transmisje na żywo, tytuł streamowanej gry, ilość widzów) oraz weryfikacja banów w serwisie Twitch. Zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż do upłynięcia okresu dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z przyrzeczeniem publicznym.
Adres e-mail Adres e-mail nie jest udostępniany publicznie i służy jedynie do identyfikacji użytkownika w naszej bazie danych oraz kontaktu technicznego Zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż do upłynięcia okresu dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z przyrzeczeniem publicznym.
Ksywka na Discordzie (opcjonalnie) Kontakt techniczny oraz do weryfikacji danych na wypadek kontaktu z naszym Talent Managerem/koordynatorem konkursu Do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez uczestnika
Wizerunek uczestnika Umieszczanie na Stronie Konkursu
Umieszczanie w mediach społecznościowych Riot Games (Instagram, Facebook, Twitter) w tym:
- Instagram League of Legends Polska
- Instagram VALORANT // Polska
- Instagram Legends of Runeterra Polska
- Facebook League of Legends Polska
- Facebook Valorant - Polska
- Facebook Legends of Runeterra PL
- Twitter League of Legends Polska
- Twitter VALORANT // Polska
Umieszczanie tego wizerunku na kanałach Youtube, w tym:
- League of Legends - Polska
- Legends of Runeterra - PL
- VALORANT // Polska
Umieszczanie na stronie: https://na.leagueoflegends.com/pl-pl/,
Wizerunek będzie wykorzystywany do promocji Konkursu, a nie promocji określonych usług lub produktów oferowanych przez Riot Games lub Partnerów Konkursu.
Do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez uczestnika.

// Czy wymagamy podania przez Ciebie Twoich danych?

W chwili zgłoszenia się przez Ciebie do Konkursu na Stronie, obowiązkowe jest podanie przez Ciebie tylko tych danych, bez których nie będzie możliwe poprawne przetwarzanie Twojego zgłoszenia konkursowego. Są to:
- nick
- RIOT ID
- Summoner Name (EUW)
- Link do kanału Twitch
- Adres mail
Ksywka na Discordzie jest daną opcjonalną.

Nie podanie danych niezbędnych prawidłowego przetworzenia zgłoszenia konkursowego spowoduje, że nie będziemy mogli włączyć Cię do grona uczestników konkursu Best Riot Gamer Challenge.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do prawidłowego zakończenia konkursu np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, tak samo jak udział w konkursie.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, tak samo jak udział w konkursie.

// Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

// Komu udostępniamy Twoje dane?

Jeżeli to konieczne, przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim biorącym udział w organizacji Konkursu. Odbiorcami Twoich danych są: Odbiorcami Twoich danych są:
- oficjalny Partner Konkursu i dostawcy usług mający siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym w celach wskazanych poniżej:
- podmioty zapewniające funkcjonowania i utrzymanie naszych systemów informatycznych,
- podmioty, z których usług korzystamy, np. kurierzy i kancelarie prawne
- dostawcy usług by mogli oni dostarczyć najwyższą możliwą jakość usług.
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Twoja wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

// Twoje prawa

Pamiętaj o tym, że kontaktując się z nami w celu wykonania swoich praw wynikających z RODO musisz podać dane, które pozwolą nam rozpoznać Cię w naszych zbiorach danych, a jednocześnie potwierdzić, że jesteś osobą za którą się podajesz!

Z powodów praktycznych najlepiej będzie, jeśli napiszesz wiadomość z maila, który podałeś przy rejestracji na konkurs byśmy mogli wdrożyć odpowiednie procedury.

Twoja wiadomość powinna określać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a) z jakiego prawa wymienionego poniżej chcesz skorzystać,
b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie,
c) jakich celów przetwarzania danych dotyczy Twoje żądanie.

Jeżeli Twoja wiadomości z żądaniem będzie dla nas niejasna zwrócimy się do Ciebie z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

W ciągu miesiąca prześlemy odpowiedź na Twoje żądanie. Jeżeli Twoje żądanie będzie bardzo skomplikowane lub będzie ich bardzo dużo, termin na odpowiedź może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

Odpowiedź prześlemy na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy wiadomość z żądaniem, a w przypadku wiadomości wysłanych na nasz adres pocztą tradycyjną – odpowiemy listownie na adres przez Ciebie wskazany, chyba że napiszesz nam, że chcesz otrzymać odpowiedź na adres e-mail.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Ci:
- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie na potrzeby konkursu, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
- prawo do wniesienia skargi do Unijnego Organu Ochrony Danych.

// Inne postanowienia

Nie dokonujemy żadnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD TO 4 000 SUBÓW DLA 20 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

Nagrodami w konkursie są pakiety 1-miesięcznych subskrypcji (Tier 1) dla dwudziestu zwycięskich streamerów i ich kanałów! Streamer, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma nie tylko zestaw aż 1000 subskrypcji dla swojego community, ale także tytuł "Najlepszego Gracza RIOT"! Jest o co walczyć, dlatego zachęcamy do instalowania gier, zdobywania rang i streamowania swoich postępów - może to właśnie Ty rozgromisz konkurencję i pokażesz mistrzostwo w grach Riot Games?